Plne si uvedomujeme, že základným stavebným kameňom siete METRONET je náš zákazník, teda Vy. Dlhšie už uvažujeme ako odmeniť oddaných zákazníkov za prejavenú lojalitu a šírenie dobrého mena siete METRONET. Preto prichádzame s „Vernostným bonusom“. Vernostný bonus je odmena pre našich zákazníkov za rozširovanie siete METRONET. To znamená ak odporučíte pripojenie do siete METRONET komukoľvek a my toho človeka pripojíme odmeníme Vás znížením Vášho mesačného poplatku o 1 EUR dlhodobo, pokiaľ Vami odporučený bude pripojený v sieti METRONET.

Podmienky Vernostného bonusu:

  • Bonus môže získať každý domáci zákazník pripojený v sieti METRONET.
  • Za každého známeho, ktorému odporučíte pripojenie do internetu prostredníctvom siete METRONET Vám znížime mesačný poplatok za služby o 1,00 EUR.
  • Ak  napríklad vďaka Vám pripojíme do siete METRONET dvoch nových užívateľov Váš poplatok sa zníži o 2.00 EUR mesačne. Poplatok si takto môžete znížiť až na 0,00 EUR mesačne.
  • Zníženie Vášho mesačného poplatku nastáva dňom pripojenia odporučeného.
  • Zníženie poplatku platí po dobu kedy odporučený využíva služby siete METRONET.