OPTICKÝ INTERNET NIELEN
PRE DOMÁCNOSŤ
TELEVÍZIA
S MNOŽSTVOM PROGRAMOV, ARCHÍVOM A APLIKÁCIOU
MODERNÁ PEVNÁ LINKA NA OPTICKEJ SIETI
BALÍČKY
KOMBINÁCIE SLUŽIEB PODĽA INDIVIDUÁLNYCH POTRIEB