Pokrytie

50

km

Najväčšie pokrytie vysokorýchlostným optickým internetom v Banskej Bystrici

optických sietí

Pokrytie

Vyplnením adresy miesta pripojenia si môžete overiť dostupnosť služieb na danom mieste v Banskej Bystrici.© Copyright - Metronet Banská Bystrica